Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

chaffinch22
15:56
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.

April 17 2017

chaffinch22
22:26

Ciebie już nie ma
Całe są tylko oczy
Osobno fragment biodra
I stopa

Gdyż nie ma większej rzeźni
Niż pamięć

— Tomasz Jastrun
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo vialittlefool littlefool
chaffinch22
22:24
1236 c8c7 500
Reposted fromlittlefool littlefool
chaffinch22
22:23
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet vialittlefool littlefool

April 16 2017

chaffinch22
17:42
3359 593e
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viabumpy bumpy

April 12 2017

chaffinch22
19:14

April 09 2017

chaffinch22
14:32
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viabumpy bumpy

March 10 2017

chaffinch22
15:25
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamefir mefir

March 03 2017

chaffinch22
20:19
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć. 
— Terry Pratchett, "Ruchome Obrazki"
chaffinch22
09:35
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viapoolun poolun
chaffinch22
09:35
Reposted fromlululemony lululemony viapoolun poolun

March 02 2017

chaffinch22
13:36
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viapoolun poolun
chaffinch22
08:16
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viamefir mefir
chaffinch22
07:54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabrzask brzask
chaffinch22
07:43
4951 2fe8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
chaffinch22
07:30
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir

February 28 2017

chaffinch22
13:50
3372 add3
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir

February 24 2017

chaffinch22
19:10

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir

February 21 2017

chaffinch22
12:02
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viabumpy bumpy
chaffinch22
12:02
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viabumpy bumpy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl