Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

chaffinch22
20:41
9718 898b
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viamaruuda maruuda

July 30 2017

chaffinch22
20:26
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamefir mefir

July 29 2017

12:24
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viabumpy bumpy

July 27 2017

chaffinch22
20:37
9918 aa1a
Reposted frompesy pesy viabumpy bumpy
chaffinch22
20:33

July 26 2017

chaffinch22
08:23

July 25 2017

chaffinch22
19:09
9918 aa1a
Reposted frompesy pesy viabumpy bumpy

July 21 2017

chaffinch22
18:17
7148 e65e
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamaruuda maruuda

July 20 2017

chaffinch22
18:16
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianirvana27666 nirvana27666

July 16 2017

10:11
2743 5830 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamaruuda maruuda

May 28 2017

chaffinch22
11:42
1745 5bd4 500
Reposted fromslodziak slodziak viamaruuda maruuda
chaffinch22
11:42
2250 f8b4
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaruuda maruuda

May 20 2017

chaffinch22
21:56
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
21:55
4951 13fd

­

Reposted fromjustadream justadream viaimpulsivee impulsivee

May 19 2017

chaffinch22
21:25
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapatronus patronus
chaffinch22
20:15
7514 cac2
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapatronus patronus
chaffinch22
20:05
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamaruuda maruuda

May 17 2017

chaffinch22
21:09
Reposted fromciarka ciarka viapimpmyheart pimpmyheart
chaffinch22
20:59
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
chaffinch22
20:58
2433 5222 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl