Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

chaffinch22
11:42
1745 5bd4 500
Reposted fromslodziak slodziak viamaruuda maruuda
chaffinch22
11:42
2250 f8b4
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaruuda maruuda

May 20 2017

chaffinch22
21:56
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
21:55
4951 13fd

­

Reposted fromjustadream justadream viaimpulsivee impulsivee

May 19 2017

chaffinch22
21:25
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapatronus patronus
chaffinch22
20:15
7514 cac2
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapatronus patronus
chaffinch22
20:05
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamaruuda maruuda

May 17 2017

chaffinch22
21:09
Reposted fromciarka ciarka viapimpmyheart pimpmyheart
chaffinch22
20:59
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
chaffinch22
20:58
2433 5222 500
chaffinch22
20:53
8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapimpmyheart pimpmyheart

May 13 2017

chaffinch22
18:38
18:32

May 10 2017

21:52
9869 473a 500

Krakow Old Town, Poland (by markdbaynham)

chaffinch22
21:32
0859 aca8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
chaffinch22
21:30
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
chaffinch22
21:30
4102 bec7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
chaffinch22
21:18
dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
chaffinch22
21:14
Kryzys to moment, kiedy stare przestaje działać, a nowe jeszcze nie nadeszło.
— Ewa Chodakowska
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 03 2017

chaffinch22
18:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl